Zacyklete si, ale nezacyklete se!

Šifry, nápovědy a pomůcky

Zde si můžete stáhnout vše, co družstva nalezla nebo mohla nalézt na stanovištích během hry.

  • Na startu dostala družstva tato pravidla
  • Zadání všech šifer kromě stanoviště 5: sifry.pdf
  • Zadání šifry na stanovišti 5 (pro oboustranný tisk): sifra5.pdf
  • Nápovědy ke všem šifrám: napovedy.pdf
  • Na prvním stanovišti družstva dostala tuto pomůcku: pomucka1.pdf
  • Na třetím stanovišti družstva dostala schéma pražské MHD: pomucka3.pdf

Děkujeme Michalovi za otestování šifer, i když na to neměl moc času.

Řešení

Start

V nápovědě chybí oproti původnímu zadání dvě dvojice písmen: dvakrát C a dvakrát Ř. To navádí na vyškrtání všech dvojic stejných písmen. Je to vlastně jako pexeso. A písmena, co zbydou, neboť netvoří dvojice, dávají řešení: SV. JULIÁNA.

1

Nápověda snad určuje jednoznačně cestu, jíž byste se měli ubírat: pomocná slova k morseovce a jejich synonyma či odvozeniny, které lze nalézt v textu, vedou k řešení. Potíž byla ovšem v tom, že sad pomocných slov je několik. Je pravdou, že některá písmena nebyla úplně jasná (např. Y), ale to už se dalo v nejhorším případě dohaluzit.

Cílové (C) znaky (erb – E) již nejsou daleko (D). Rošťáci (uličník – U) sice hrají hokej (lední – L), ale logo (erb – E) zpracovávačů celulózy (papírníci – P) se dostane na papír (P). Brzy budeme v cíli (C), Ivánku (I), úplně na konci (cíl – C) závodu, pane náš (ó náš pán – O) proškolený (vyučený – V) rudým ptákem (ibis – I)! Konec (C) se blíží, císař (království – K) je ztracený (ý se ztrácí – Y) ve vlastním císařství (K) plném trnovníků (akát – A). Zamáváš (mává – M) a budeš taky ztracen (Y) za řevu ptáků (krákorá – K)…

Řešení: CEDULE PP CICOVICKY KAMYK

2

Při bližším zkoumání změti symbolů se dá povšimnout, že šifru tvoří opakující se sekvence sedmi znaků pod sebou, a to ve sloupcích (to je kromě nápovědy jasné z toho, že na konci chybí dva znaky nad sebou). Občas je ale jeden ze znaků přeskočen. Počet správně napsaných znaků (počítáno ve sloupcích odshora dolů, na spodek sloupce navazuje vršek následujícího) před vynecháním určuje pořadí písmene v abecedě.

Řešení: DOBROVIZ NADRZ

3

Zadání představuje řetězec RNA. Stačí tedy přečíst sekvencí bází a pomocí genetického kódu popsaného v pomůcce z prvního stanoviště provést translaci, čímž vznikne protein s danou sekvencí aminokyselin. Jednopísmenné zkratky aminokyselin tvoří řešení.

Malý háček představoval chybějící valin a místo něj dvakrát se vyskytující tyrosin, což nebylo úmyslem. Ale i tak se to dalo vyřešit. Jednopísmenné zkratky se mohly jednoznačně určit na základě pomůcky. Alanin a arginin se daly rozlišit bez potíží: z pomůcky plyne, že jedna z těchto kyselin bude označována prvním písmenem názvu (tedy A) a ta druhá druhým písmenem názvu. Alanin nemůže být zkracován jako L, protože to už je leucin, a tak musí být alanin A a arginin R. Podobně se postupovalo i v případě threonin vs. tyrosin. Možnosti kodónů neuvedené v tabulce jsou stop kodóny a při řešení šifry znamenají mezeru; jsou to UAA, UAG a UGA.

Po zjištění jednopísmenných zkratek stačilo vyhledat v tabulce genetického kódu příslušný kodón a zapsat zkratku aminokyseliny. Písmena Z a J neurčující báze se použila přímo.

Řešení: ZAPADNI ZED KLASTERA HAJEK

4

Písmena uvedená nad každou částí schodiště (části jsou vymezené změnou směru schodiště nebo stupněm dvojité délky) se umístí na první stupeň příslušné části. Jde se zleva doprava a ve spodní části opačně. Pokud schody stoupají, každý další stupeň je písmeno o jedno dále v abecedě, pokud klesají, tak o jedno zpět. Každá část schodiště je zcela nezávislá, jako by celá šifra byla složena z částí jako v nápovědě.

Řešení tvoří písmena na konci každé části: STOZAR U MOSTU V PODKOZI

5

Trochu odpočinková šifra: každé políčko určuje číslo od 1 do 32. Čísla tvoří dvojice, podle kterých se vyberou dvojice písmen ze zadní strany zadání. Řešení se skládá z písmen seřazených podle čísel, přičemž nápis nad tabulkou napovídá, že se z každé dvojice vybere to, které je v abecedě dříve.

Řešení: Křížení červ značky a silnice Chrbiny

6

Opět se použije pomůcka s genetickým kódem z prvního stanoviště. V textu (bez obrázků) se vyhledají všechny číslovky (v mluvnickém smyslu, takže včetně slov jako např. několik) a podle jejich pořadí se určí, kolikáté písmeno v abecedě je výsledkem.

Číslovky byly v textu tyto: 1, čtyř, 25., 1953, 2, devět, 1965, šedesátých, dvacátého, 68, tisíckrát, osm, dvanáct, dvacet, 43, několik, tři, sto, pět, třicet, dvacet tisíc, třikrát, první, dvakrát, druhé, šesti.

Řešení: ZAPADNI ZED KLASTERA HAJEK

7

Tramvajová: s využitím pomůcky ze třetího stanoviště lze hravě přiřadit čísla tramvají poupraveným názvům konečných stanic. Tramvají je právě 26, což je moc milá náhodička.

Řešení: DOMEK NA HRAZI LITOVICKEHO RYBNIKA

8

Poslední šifra, pěkně cyklistická: na fotkách jsou různě zařazené převody. Tácy jsou 3, koleček 8. Pořadí táců a koleček se počítá od největšího: převod 1x1 znamená A, 1x2 je B atd., 1x8 je H, 2x1 je I, 2x2 je J atd. Pro Y a Z je zařazen čtvrtý tác, který na kole ale není, a tak je řetěz shozený. Někdo by to mohl nazvat zápisem v osmičkové soustavě.

Řešení: CIL JE U HRISTE TJ ZLICIN

hra@zacykleni.wz.cz | PoÄ??­tadlo| 2. prasince 2010