Zacyklete si, ale nezacyklete se!

Šifry a nápovědy

Zde si můžete stáhnout vše, co družstva nalezla nebo mohla nalézt na stanovištích během hry.

  • Na startu dostala družstva tato pravidla
  • Po zahájení hry v 9.00 družstva otevřela obálky, v nichž byla startovní šifra – objížděčka
  • Zadání všech šifer kromě stanoviště 3: sifry.pdf
  • Zadání šifry na stanovišti 3: sifra3.pdf
  • Letošní lahůdkou bylo druhé stanoviště, kde byla šifra ukrytá v deskách diáře, což některé asi dost zmátlo... A nebyl to diářek ledajaký: v každém týdnu roku 2012 bylo vyznačeno jedno písmeno. Na to si družstva měla vzpomenout při luštění sedmé šifry.
  • Nápovědy ke všem šifrám: napovedy.pdf

Řešení

Start: objížděčka

Křížovka má 14 řádků, pod ní je 7 nápisů, stejně jako počet křížků v přiložené mapce. Je zřejmé, že je třeba body v mapě navštívit a zjistit odpovědi na oněch sedm otázek. Délky řádků v křížovce hrají veledůležitou roli: každá délka je tam právě dvakrát (až na délku sedmi znaků, ta je čtyřikrát), a to jednou v horní polovině a jednou ve spodní. Každé slovo (výsledek z jednoho bodu na mapě) musí být proto použito dvakrát.

Záměrně není zcela jasné, na kterou otázku lze najít odpověď na kterém místě. To lze rozhodnout až na základě objetí více míst. Odpovědi zároveň nejsou vždy jednoznačné – nejvíce možností bylo u otázky „čeho je osm procent?” u naučné tabule (NT v mapce). Stačilo si opsat všechny a podle délky, která ještě není použita po zjištění ostatních řádku křížovky, lze použít jedině lípa srdčitá. Podobně se postupovalo na ostatních místech. Nakonec z toho vzešlo následující:

Vyplněná křížovka

Řešení: BUS VELTĚŽ POŠTA

1: obrázková

Čáry různých typů spojují dvojice nebo trojice různých obrázků. Stačí si povšimnout, že názvy spojených obrázků mají vždy společné právě jedno písmeno. Každému typu čáry se tedy přiřadí jedno písmeno, jehož pořadí se určí podle pořadí jednotlivých typů čar na horním a spodním okraji šifry.

Řešení: Baštěk rybník topol

2: schovka v diářku

Na stanovišti byly diářky na rok 2012, pro každé družstvo jeden. Nebyly ale ledajaké, nýbrž lehounce upravené: v každém týdnu roku 2012 bylo tečkou vyznačeno jedno písmeno. Zpráva, čtená po týdnech, začínala slovy „Tohle nečti a ještě je to předčasné”. Druhou úpravou diářku bylo vložení papíru do zadních desek – a to byla teprva ta pravá šifra.

V šifře jsou obrázky zvířat, květin a věcí. Stačilo obrázky rozdělit do těchto tří skupin (jak radí nápověda) a přiřadit jim správné znaky v morseovce: zvířatům tečku, květinám čárku a věcem oddělovač.

Řešení: PAN BREZANY H ZAMEK

3: vlajky

Na první pohled je jasné, že bude třeba vlajkám přiřadit správné názvy států. Barvy jsou vyznačeny šrafováním podle heraldických pravidel, což se dalo rychle vyvodit z několika dobře známých vlajek, jako je Česká republika, Slovensko či Švédsko: bílá bez šrafů, modrá vodorovnými čarami, červená svislými čarami, zelená šikmými čarami odshora zleva, žlutá tečkami a černá mřížkou.

Druhým krokem bylo zjistit význam koleček a obdélníků uvnitř vlajek. Napovědět mohlo, že v každé vlajce je právě pět symbolů, navíc jsou kolečka (či elipsy) jsou vždy oddělené od obdélníků. Takto jsou kódována čísla v morseovce. Výsledná čísla potom určují, kolikáté písmeno z názvu státu tvoří tajenku.

Vlajky států byly tyto: Slovensko, Sýrie, Bulharsko, Austrálie, Mexiko, Kanada, Japonsko, Francie, Španělsko, Bulharsko, Spojené království, Kanada, Švédsko, Nizozemí, Řecko, Finsko, Itálie, Česká republika, Francie, Austrálie, Čína a Kypr. U států s několika možnými názvy (např. Česká republika / Česko, Spojené království / Velká Británie) se měl brát ten oficiální.

Řešení: VYHLIDKA P HRADEC KLECANY

4: jídelníček

V prvním kroku se od ceny odečte sleva 19 Kč. Desítky v ceně určují, kolikáté slovo v položce se má vybrat, jednotky potom určují, kolikáté písmeno z tohoto slova tvoří tajenku. Např. cena brokolicového krému 16 Kč říká, že řešením je 6. písmeno 1. slova, tedy L.

Řešení: Lávka přes potok Podmoráň

Poznámka: princip šifry je velmi jednoduchý. A tak jsme ji chtěli trošku zesložitit, což jsme nakonec trochu přepískli. Množství zeměpisných názvů či politických funkcí bylo pouze ke zmatení, ale bohužel to vedlo k tomu, že se na této šifře velká část startovního pole zasekla. Aspoň že ta nápověda leckterým pomohla.

5: svátky

Velmi odpočinková šifra: stačilo vyhledat data svátků jmen a významných dnů vytupujících v minipříběhu a dny pak určovaly pořadí písmen v abecedě. Diářek od Baštěckého rybníka se opět dostal ke slovu.

Řešení: MAXMILIANKA

6: ruce

Graficky znázorněná dvojková soustava. Jedničku značí natažený, nulu ohnutý prst. Čte se zleva doprava, tedy od palce k malíčku.

Řešení: ZAZRACNA STUDANKA LYSOLAJE

Poznámka: trošku nás překvapilo, jak rychle umí někteří lidé dekódovat dvojkovou soustavu na písmena (dokonce rychleji, než šifru najít). Ani jsme nestačili dojíst svačinu a dolít vyvařenou vodu do chladiče našeho fára a vedoucí (nakonec i vítězné) družstvo už jelo pryč.

7: diářek potřetí

Zde si měla družstva vzpomenout na tečky v diářku. Čísla v této šifře udávají týdny v roce, a tak lze jednoznačně vyhledat příslušná písmena otečkovaná v diářku.

Řešení: CÍL JE RESTAURACE V ULICI NA HANSPAULCE

hra@zacykleni.wz.cz | Počítadlo| aktualizováno 20. května 2012