Zacyklete si, ale nezacyklete se!

Šifry

Na startu družstva dostala vytištěná pravidla, obálku se startovní šifrou a také leták Krajinou Rudolfa II., na jehož druhé straně se nachází mapa pokrývající oblast kolem Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi, Lysé nad Labem a Benátek nad Jizerou.

Zde si můžete stáhnout kompletní zadání šifer i všechny nápovědy:

Řešení

Start: Bludiště

Existuje jediná možná cesta bludištěm od vchodu v levém spodním rohu k východu vpravo nahoře. V symbolech na cestě se neskrývá nic prostšího než morseovka: tečku značí kolečko, čárku čtvereček a oddělovačem jsou trojúhelníčky.

Řešení: KONEC ZLUTE ZNACKY VELEN

1: Čtverečky

Dvojková soustava čtená zprostředka, plné mezery jsou jedničky, prázdné nuly.

Řešení: HRISTE POLERADY PROTI ODBOCCE NA ZARYBY

2: Mřížka

Mřížka se vyplní morseovkovým zápisem znaků napsaných na okrajích. K tomu napovídá to, že mnohé řádky obsahují jen tečky nebo jen čárky (např. HESIHIE, MOTTO, atd.). Vznikne tak obrázek, který je potřeba najít v mapě. Na zde vyobrazeném obrázku jsou červeně přibarvena políčka odpovídající čárkám v morseovce. Nejvíce se to podobá Proboštskému jezeru. Čárkované čáry v mřížce značí cesty a křížek je v místě, kde je uložena další šifra.

Výsledný obrázek

3: Rudolf II.

Text obsahuje pravdivé a nepravdivé věty. K rozhodnutí, co je a co není pravda, pomůže text Krajinou Rudolfa II., který družstva dostala na startu. Tajenka se získá přečtením morseovky: pravdivé věty jsou tečky a lživé čárky, oddělovače jsou tam, kde za tečkou po větě chybí mezera.

Řešení: SUDOHLAVENSKA PREJEZD

Sudohlavenská je lesní cesta severozápadně od Staré Boleslavi, jejíž název je v rudolfovské mapě.

4: Spojovačka

Na první pohled obyčejná spojovačka. Pospojování všech čísel popořadě ale nedává smysl. Stačí si ale všimnout, že na konci posloupnosti chybí sudá čísla. Na to odkazovala i nápověda, v níž otazníky na plánu rulety nahrazují možnosti sázky na sudá a lichá. Stačí tedy spojit zvlášť lichá a zvlášť sudá čísla. Lichá dají obrázek koňské hlavy, sudá text KÓTA.

Řešení: Kóta Kobylí hlava

5: Zacyklená

Několik skutečností odkazuje na sčítání písmen: v každém řádku jich je stejný počet, první řádek slovo součet obsahuje a zejména podtržení druhého řádku je velmi návodné. Sečtením prvních dvou řádků se získá text TEDPRICTITRETIRADEK. Výsledkem tohoto je ODECTITRIKRATCTVRTY. To je poněkud pracnější operace, ale přímočará a v týmu se dá provést docela rychle. Výsledek je TEDPRICTITRETIRADEK, což už zde jednou bylo.

V tu chvíli je jasné, že nemá smysl pokračovat ve sčítání: šifra se zacyklila. Nelze v ní nalézt ani jinak zakódovanou zprávu. Na tomto místě bylo velmi důležité, zda družstva četla pravidla: v nich totiž stojí, že pokud se zacyklíte, máte se vydat nejkratší cestou k řece.

Řešení: Místo, kde se připojuje červená značka k řece Jizeře ve směru od Kobylí hlavy.

6: Piškvorky

Prázdná políčka, kolečka a křížky. První řádek napovídá morseovkou, ptá se: Proč nepadáme nahoru? Všechny znaky se nechají spadnout dolů. Kolečka potom vykreslí text.

Řešení: KLIN SOUTOKU JIZERY A LABE

7: Krychličky

Sítě krychlí je třeba vystříhat a poskládat. Potom je lze všechny souhlasně zorientovat tak, aby na bočních stěnách byla stojící písmena a na zbylých čtyři písmena pod sebou. Krychle se seřadí podle bočních stěn, na nichž jsou písmena A-G. Zbývá po řádcích přečíst tajenku.

Řešení: KRIZ CEST MEZI ZELENCI A ZAPY

8: Nešifra

Přesně tak, jak se praví v textu: nejde o složitou šifru, spíše to ani šifra není. Účelem tohoto stanoviště je vést družstva mimo silnice tak, aby si vychutnala místní cyklostezky. Stačí pouze přečíst popořadě písmena napsaná bezpatkovým fontem.

Řešení: Hospoda u nádraží v Horních Počernicích

hra@zacykleni.wz.cz | Počítadlo| aktualizováno 25. listopadu 2012