Zacyklete si, ale nezacyklete se!

Šifry

Na startu družstva dostala vytištěná pravidla a obálku se startovní šifrou.

Zde si můžete stáhnout kompletní zadání šifer i všechny nápovědy:

Řešení

Start: Tělesná výchova

V každé větě se objevuje jedna poloha cvičíciho, případně dvojice, která je zobrazením nějakého písmene.

Řešení: ROZC NOVE DVORY

1: Hudební výchova

Jak uvádí nápověda, nezáleží na délce not ani na pomlkách. Záleží tedy na tom, co zbývá: na výšce tónů. Stačí si všimnout, že noty jsou jen na linkách a nikdy nejsou v mezerách. Každý takt obsahuje číslo zapsané ve dvojkové soustavě čtené shora (přítomnost noty na lince je 1, nepřítomnost 0).

Odpověď na často kladenou otázku: číslo 9 nad druhým řádkem notového zápisu je pouze pořadím taktu začínajícího nový řádek, jak je standardně na notových zápisech uváděno.

Řešení: SKVOREC ZAMEK BRANA

2: Anglický jazyk

Názvem prozrazujeme řešení: stačí pojmenovat obrázky v angličtině a první písmena tvoří tajenku. K překladu do angličtiny navádí obrázky zde zvýrazněné rámečkem.

Řešení AJ

Řešení: HRADESIN LES ROZC

3: Zeměpis

Každá trasa obsahuje seznam měst, jejichž spojnice vzdušnou čarou kreslí písmena.

Řešení: DETSKE HR VRATKOV

4: Biologie

Vymyšlené latinské názvy organismů lze seřadit tak, aby se vždy dvě počáteční písmena druhového názvu jednoho organismu shodovala se dvěma počátečními písmeny rodového názvu organismu následujícího. K takovému řazení vybízí nápověda, kde je zobrazena dominová kostka, navádí k tomu také nezvyklé začátky některých názvů, např. „mk-” a „ls-”.

Dactyloscopus lstivus, Lsixus ispanicus, Ispirium tacitum, Tauriolus novus, Nocturnum vinium, Virgina stenotypa, Stacionarius englicus, Enbolia albina, Alcoholum ezechirum, Ezenbus nelidus, Neodurus telepaticus, Telomera pragensis, Prosecus especialis, Estrogenum neronum, Nebula tardigrada, Taquila mkompa, Mkasus debilus, Deuterium lecarensis, Lepidus zimbabwensis, Zirconum dalimilum, Dactyloscopus lstivus, Lsixus ispanicus, Ispirium tacitum, Tauriolus novus, Nocturnum vinium, Virgina stenotypa, Stacionarius englicus,...

Řešení: DALSI STANOVISTE NALEZNETE PERSNE TAM KDE LEZI DALSI STANOVISTE.

Teď je již jenom třeba znát pravidla a vědět, že v případě zacyklení se máte vydat k první věži, kterou uvidíte. Z vrátkovského hřiště, kde byla tato šifra umístěna, je krásný výhled na věž tvrze v Tuchorazi.

5: Český jazyk

Všechno jsou jednoduché věty, které obsahují podmět i přísudek. Některé věty jsou svým obsahem tak trochu návodné. Mají upoutat pozornost právě na základní skladební dvojici a na způsob jejího vyznačení. To se provede poskládáním „hrazdičky” původně rozházené po šifře a jejím roztažením a umístěním nad podmět a přísudek každé věty.

Takhle to dopadne, zvýrazněny jsou nápovědné věty:

Výsledný obrázek ČJ

Řešení: C BROD NAM VEZ

6: Dějepis

V textu je nápadně mnoho jmen s řadovou číslovkou vyjádřenou římskými číslicemi (zvýrazněno zde). Navíc jsou to dost často jména neexistujících osob. Počáteční písmena jmen spolu s číslovkou tvoří vodorovnou a svislou souřadnici políčka, které je třeba vybarvit. Pak lze číst Braillovým písmem řešení:

Výsledný obrázek dějepisné šifry

Řešení: KOUNICE ZAMEK

7: Fyzika

Elektrický obvod obsahuje rezistory označenné písmeny (žádné se neopakuje, ale netvoří souvislou posloupnost) a žárovky očíslované nepřerušenou posloupností od jedné do čtrnácti. Je třeba nalézt pro vždy takovou kombinaci spínačů, po jejich sepnutí bude svítit právě jedna žárovka. Součet písmen na spínačích pro každou žárovku potom tvoří tajenku.

Řešení: PP U SKAL SILNICE

8: Vysvědčení

Máte s sebou všechny předchozí šifry? Potom je to hračka, neboť každé šifře od startu po sedmičku lze jednoznačně přiřadit školní předmět. Známka na vysvědčení v každém pololetí označuje pořadí písmene z tajenky dané šifry.

Řešení: NADRAZI KLANOVICE

hra@zacykleni.wz.cz | aktualizováno 3. června 2014 po?ítadlo.abz.cz